سازمانهاي كارآفرين 28ص

مطالب دیگر:
📎38- ارزیابی گزینه های مختلف اساس، در طراحی روسازی بلوكی بتنی بندر شهید رجائی📎39-طراحی یك شبكه عصبی جدید برای كاربرد در مسایل مهندسی📎40-طراحی بهینه سیستم كنترل سیلاب عسلویه با استفاده از الگوریتم ژنتیك📎تفسیر کیفی رفتار جمعی وسائل نقلیه در صحنه ترافیک با سیستم استنتاج فازی📎رای گیری درمحیط فازی📎هماهنگي بين عوامل كنترل سيگنال ترافيك (چراغ راهنمايي) بر اساس Q-learning📎روش هاي گمنامي طرح پول ديجيتالي برند در شبكه TCP/IP📎رويكردي نو در طراحي كنترلر لغزشي در توزيع جريان منابع تغذيه موازي DC📎كنترل غيرخطي غلظت و حجم يك محلول شيميايي دو عنصره📎بدست آوردن جواب برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی توسط برنامه ریزی ریاضی فازی📎كاربرد تئوري مجموعه هاي راف در نظريه تصميم گيري📎بهینه سازی عملکرد سیستم گیرنده در یک سونار فعال با استفاده از منطق فازی📎ارائة يك فاكتور فراموشي پويا در الگوريتم RLS و بكارگيري آن در شناسايي و رديابي📎تحقیق بهداشت دهان ودندان📎دانلود سمیناراصول صحیح و کاربردی در شیر دوشی دام ها (word)📎تحقیق :فضاهاي ورودي بناهاي سنتي📎دانلود حل تمرین مدار الکتریکی 1 پیام نور📎دانلود حل تمرین طراحی الگوریتم نیپولیتان📎دانلود کتاب طراحی الگوریتم مقسمی لینک مستقیم📎دانلود جزوه طراحی الگوریتم و ساختمان داده مهندس یوسفی📎دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی عباس عباسپور📎مطالعه ويژگيهاي كيفي در شبكه هاي مجتمع كنترل، نظارت و وارسي و نحوه محاسبه آن📎آشكار سازي مانع با استفاده از شار نوري📎معادله مشخصه يك موجبر صفحه اي ساخته شده با مواد دستگردان📎طراحي C.N.C قابل كنترل با P.C
|دانلود فایل-:|bfw
...